Technika: Schiller
Anton Kohutovič, 3 weeks ago

Langort a stredné pozície

Historické pramene spomínajú, že Schiller je dobrý pomocník pre riešenie situácie, v ktorej súper stojí s vystretými rukami hrotom proti mojej hrudi alebo tvári t.j. v pozícii Langort. Schiller ponúka jeden jednoduchší variant (až tak, že by sa ujal aj v dnešných turnajoch) a za cieľ si berie ruky protivníka. Druhé riešenie je náročnejšie a zasahuje súpera do hrude, krku či tváre.

Presný popis pozície Langort bude v ranných manuáloch hľadať márne. Súper má držať čepeľ hrotom voči mojej tvári alebo hrudi. V Hs. 3227a sa podivne spomína dlhý hrot pri štvrtej pozícii Vom Tag, ale ťažko hľadať nejakú súvislosť s neskorším výkladom tejto pozície. U ostatných glosátorov sa spomína Langort najmä pri kapitole Sprechfenster. V tejto pozícií čakám a v Nach reagujem na súperove akcie. Pozícia sama o sebe, ako aj iné pozície, nie je samoúčelná ale tvorí základ princípu Sprechfenster, ktorý nie je technikou, ani polohou ale stratégiou.

Mörck, ee wenn du mitt dem zůfechen zů nahent an jn kümst, So secze dinen lincken fůß vor vnd halt jm den ort auß gerächten [123r] armen lang gegen dem gesicht oder der brust. Hawt er denn dir oben nider zů dem kopffe So wind mitt dem schwert gegen sinen haw vnd stich im zů dem gesicht. Oder hawt er von oben nider oder von vnden auff dir zů dem schwert vnd will dier den ort wegk schlachen So wechsel durch vnd stich im zů der anderen sytten zů der blöß. Oder trifft er dir mitt dem haw dz schwert mitt störcke so lauß din schwert vmb schnappen. So triffest du in zů dem kopff. Laufft er dir ein So tryb die ringen oder den schnitt.

Pre ilustráciu pozície Langort použijem obrázok Joachim Meyer 1570, ilustrácia A.

V strednej pozícií alebo Langorte, ak má súper plne alebo takmer plne vystreté ruky sa pomerne ťažko hľadá otvorenie. Žiadna časť tela neponúka zásah priamym útokom. Súper si ma drží náležite od tela, a jeho ciele, okrem rúk, sú ďaleko. Ďalšou výhodou je, že čepeľ v priamej linke je ťažšie viazať ako keď je v uhle a poskytuje mi svoju slabú časť na preberanie.  Pri pokuse o väzbu sa súper v Langorte ľahko vyšmykne Durchwechselom a môže zaútočiť do môjho tempa.

Langort má samozrejme aj svoje nevýhody. Ja na rozdiel od súpera v Langorte poznám jeho dosah. On už nevie z prepnutých rúk svoj dosah zvýšiť inak ako pohybom celého tela t.j. krokom. Okrem toho rýchlosť akou vie doručiť bod je limitovaná rýchlosťou nôh, a tie ako vieme sú minimálne dva krát pomalšie ako ruky.

Schillhaw láme aj pozíciu Pflugh, resp. väčšinu stredných pozícii. T.j. pozícii nižších ako langort ale hrotom držaným na hruď, či hlavu. Tu si však treba dať podľa našich skúseností pozor na dve variácie tejto polohy.

Proti statickému pravému pluhu sa mi zdá Schiller zľava príliš riskantný, lebo je takmer nemožné pokryť súperov meč, ktorý je ďaleko a v uhle. Proti stiahnutému pravému pluhu (t.j taký, kde ťahá súper rukoväť k svojmu bedru nohy postavenej vzadu) by som radšej volil analógiu Schilleru z ľavej strany.

Rovnako riskantné považujem sekať Schiller aj proti strednej pozícií, ak je hrot sklopený na nižší cieľ. Resp. vytvára linku na úrovni pásu. V takejto situácii je tiež takmer nemožné Schillerom zabrániť Durchwechselu alebo bodu na ruky. Opäť zo skúseností radím vyhnúť sa Schilleru a voliť úplne iné postupy. Napr. pohybom vyľakať súpera, ktorý v reakcií mierne podvihne svoj hrot, čím umožní väzbu pripadne aj rovno Schiller.

Najnovšie

Akadémia dlhého meča - DEMO

Momentálne sa stránka nachádza v stave základného konceptu s minimálnou možnou funkcionalitou. Forma bude prechádzať zasadnými zmenami ako budeme postupne odomykať nový obsah. Okrem interpretácie Zedlu budeme pridávať aj články, skúsenosti a postrehy z oblasti taktiky, tréningu, turnajov a rozhodovania.