Technika: Schiller
, 4 months ago

Proti seku

Moj ideálny schiller by mal mechanicky rovnako fungovať proti pozícii, bodu alebo seku. Nie je však jednoduché využívať rovnaký pohyb proti mnohým variáciám, lebo hoc ide o podobný sek, pri výkone proti oberhawu sa musím sústrediť viac aj na iné detaily, ktoré sa proti statickej pozícii nejavili až také podstatné. Musím výraznejšie posilniť pohyb vpred panvou a rotáciu aby môj meč mal čo najväčšiu hybnosť. Zároveň platí, že sa nesmiem sústrediť na zrážanie súperovho seku, lebo potom sa dopracujem k dvoj-tempovej akcii typu kryt-odveta.


Jedna z vecí, ktoré sa mi najviac vyplácajú je snaha o čo najviac vysunuté ruky vpred ešte pred stretom čepelí. Čím ďalej odo mňa smerom vpred príde k úderu, tým ľahšie pokryjem aj veľmi silné seky. V momente zrazu čepelí mám ruky prepnuté (resp. ausgeracktennatiahnuté) a keďže ide o rubovú pozíciu tak aj najsilnejšie. Ak by som v tom momente ruky ešte len dopínal, môže sa stať, že mi súper prebije čepeľ a zasiahne ma svojim sekom. Veľmi stručne môžete vidieť na schiller proti oberhawu aj vo videu od 33. sekvencie. Uvedomujem, si že na záberoch to nie je príliš dobre vidieť, ale čím sekne súper silnejšie tým silnejšie sám dostane. Toto platí v prípade ak seká silno spôsobom, že mieni presekávať skrz. Ak seká silno, ale jeho cieľ je tlak, tak by sa jeho čepeľ mala skĺznuť do priečky, čím by mal byť súperov útok neutralizovaný. (Tento variant na videu nie je).

Miestom zásahu obvykle býva vrchol hlavy, teda optimálne šev krycej čiapky masky. V prípade horšieho výkonu alebo silnejšieho seku súpera zasahujem aspoň ľavé rameno. Možno práve preto radí Ringeck útočiť na pravé rameno, lebo ak vám stret čepelí mierne posunie trajektóriu seku, tak zasiahnete hlavu v najhoršom prípade ľavé rameno.

Sekať schiller dvojtempovo na schwechu čepele a potom pretočením ako ripostu na hlavu sa mi tradične nepozdáva. Náznak dvojtempového výkon v ranných spisoch nenachádzam a naopak je v rozpore s tým, že schiller má využávať svoj dosah na prelamovanie durchweseln.

Najnovšie

Akadémia dlhého meča - DEMO

Momentálne sa stránka nachádza v stave základného konceptu s minimálnou možnou funkcionalitou. Forma bude prechádzať zasadnými zmenami ako budeme postupne odomykať nový obsah. Okrem interpretácie Zedlu budeme pridávať aj články, skúsenosti a postrehy z oblasti taktiky, tréningu, turnajov a rozhodovania.