Technika: Schiller
, 4 months ago

Sek na ruky

„Glosa / Merck dass ist ein ander pruch / wenn er gegen dir stet in dem langen ort / So schil ym mit dem gesicht zw dem haubt / vnd thůe als du in dar auff wöllest sla schlachen / vnd slach in auß dem schilhaw mit dem ort auff sein hend”

Verziu schilleru, ktorú sme vo videu nezachytili a ani sa jej zatiaľ nebudem venovať je útok priamo na ruky. Takýto schiller sa spomína v jednom traktáte proti langortu, v druhom aj proti hornému seku. Proti langortu ide o priamočiaru interpretáciu. Iba pripomeniem, že v nasledujúcom obrázku je krásne vidieť ako schiller prechádza cez maximálny langort.

Schiller na ruky

Vo verzii proti seku útočím hrotom na ruky súpera skôr než stihne jeho sek priletieť.

Schiller na ruky
Najnovšie

Akadémia dlhého meča - DEMO

Momentálne sa stránka nachádza v stave základného konceptu s minimálnou možnou funkcionalitou. Forma bude prechádzať zasadnými zmenami ako budeme postupne odomykať nový obsah. Okrem interpretácie Zedlu budeme pridávať aj články, skúsenosti a postrehy z oblasti taktiky, tréningu, turnajov a rozhodovania.