Technika: Zornort
Anton Kohutovič, 1 year ago

Chyby

Časovanie

Pri výkone Zornhaw ortu je mimoriadne dôležité tempovanie. Súčasný štart oboch šermiarov môže zapríčiniť neschopnosť ortujúceho ovládnuť centrum, alebo zamerať cieľ. Výsledkom je prehra vo väzbe a neraz aj zásah ortjúceho. Je preto žiaduce vyrážať s Zornhawom čo najneskôr. To býva problém zväčša iba v tréningu, alebo proti pomalým sekom. Ak sa zameriam na poctivý výkon, a pracujem celým telom s rotáciou, tak by nemal byť problém udrieť až v optimálny čas. Ak začnem Zorn skôr ako získa súperov sek (Vorschlag) svoju hybnosť a jasný cieľ, ľahko ho vyprovokujem a on ešte dokáže zmeniť trajektóriu svojho seku a následne mi už ZH ort bude úplne zbytočný. Často je rozdiel medzi správnym časom na Zorhaw ort a časom, kedy sa už nedokážem zakryť, otázkou milisekúnd. Jeden zo symptómov, predčasného seku je, že súperovi padnem príliš blízko k priečke a tak nedokážem vôbec zmeniť dráhu jeho seku.

Tvrdý vs. mäkký

Ak predpokladáme, že na správny Zornhaw ort sa vyžaduje, aby bol súper po zrazení mečov mäkký, tak narážame na problém, že žiadny s Lichtenawerových glosátorov sa neunúval podrobnejšie rozobrať čo znamená v ich terminológii byť mäkký alebo tvrdý na čepeli.

Pre naše cvičenia predpokladáme, že súper vložil energiu do seku tak, aby pretínal skrz a čepeľ smeruje do svojho cieľa po celú dobu trvania útoku a nestáča, ani nesťahuje svoj sek proti môjmu Zornhawu. Toto býva pri tréningu veľmi častá chyba začiatočníkov, a potom obaja šermiari cvičia inú situáciu, na ktorú sa Zornort už nehodí.

Ak sa pokúšam o Zornort a súper aktívne tlačí do strany proti mojej čepeli (je tvrdý), nedokážem svoj hrot pretlačiť do súpera a prostým vystretím rúk by som mu len odovzdal svoju Schwechu a aj kontrolu nad situáciou. Radšej rovno pokračovať s Oben Abnehmen, alebo inou vhodnejšou technikou.

Chybná mechanika oberhawu

Občas sa stáva, že útočník zasahuje obrancu oberhawom aj keď ten vykonal takmer všetko správne. Aj si počkal na správny moment, aj sekol s rotáciou a podporou tela ale akosi mu súperov útok zasahuje hlavu súčasne s jeho Zornortom. Pri kontrole však často zistíme, že hoci obranca vyhral stred, tak útočník v strede nikdy nebol a preto jeho sek prilieta na obrancu viac zo strany, čím obchádza zornom vyčistený priestor. Obojstranný zásah nie je vôbec žiaduci. Problém nastáva u obrancu nevedomky. Ten tušiac, že Zornort sa seká na čepeľ zámerné stáča Zornhau proti letiacemu seku, čím sa dopúšťa chyby proti časti popisu techniky "bez akéhokoľvek krytia". Ak súper seká zle naokolo, tak riešenie je seknúť priamo vpred, čím zasahujem jeho ruky namiesto čepele. Bohužiaľ toto trénovať reálne nejde, lebo nikto nechce zmrzačiť svojho kolegu a azda aj preto podvedome stáčame Zornhau proti čepeli. Niekto si môže myslieť, že sek na ruky súpera nezastaví. Ak však silno sekaný Zornhau zastaví sek úderom do čepele tak rovnako seknutý Zornhau zastaví aj akýkoľvek pár rúk.

Chybné alebo neoptimálne interpretácie

https://www.youtube.com/watch?v=mjT4JepA-Vc - Dvojtemopové neoptimálne riešenie ako sme to videli v roku 2009.

https://www.youtube.com/watch?v=d4ClauDNAfg

https://www.youtube.com/watch?v=2r00EMOWYXk

https://www.youtube.com/watch?v=DdLFXsptzhg

https://youtu.be/6ainzFa7mHc?t=20s

https://www.youtube.com/watch?v=Rg3S5SEEnnc

https://www.youtube.com/watch?v=Ha0vpW9DS2s

 

Najnovšie

Akadémia dlhého meča - DEMO

Momentálne sa stránka nachádza v stave základného konceptu s minimálnou možnou funkcionalitou. Forma bude prechádzať zasadnými zmenami ako budeme postupne odomykať nový obsah. Okrem interpretácie Zedlu budeme pridávať aj články, skúsenosti a postrehy z oblasti taktiky, tréningu, turnajov a rozhodovania.