Technika: Zornort
Anton Kohutovič, 1 year ago

Das ist der zorn haw mitt sinen stucken

Haůt er dir den von seiner rechten seiten oben ein zů dem kopff, so haw aůch von deiner rechtenn von oben an alle versatzůng mit im zorniglichen einn aůf sein schwert, ist er dann waich am schwert, so scheůs im den ort gericht fůrsich lanckh ein vnd stichh im zů dem gesicht, oder der průst vnd setz im ann

Ak ti súper seká zhora zo svoje pravej strany do hlavy, tak sekni tiež zhora sprava bez akéhokoľvek krytia prudko na jeho meč. Ak je on potom na meči mäkký, tak mu streľ hrot priamo vpred a bodni ho do tváre alebo hrude.

Najnovšie

Akadémia dlhého meča - DEMO

Momentálne sa stránka nachádza v stave základného konceptu s minimálnou možnou funkcionalitou. Forma bude prechádzať zasadnými zmenami ako budeme postupne odomykať nový obsah. Okrem interpretácie Zedlu budeme pridávať aj články, skúsenosti a postrehy z oblasti taktiky, tréningu, turnajov a rozhodovania.