Technika: Zornort
Anton Kohutovič, 1 year ago

Metodika tréningu a cvičenia

Počas našej trénerskej praxe sme sa v stretli s mnohými pokusmi o výučbu Zornortu. Bohužiaľ vo väčšine prípadov išlo o veľmi nešťastné postupy, ktoré v základe nerešpektovali náročnosť techniky. Či už vzhľadom na tempovanie, špecifický a razantný pohyb a precízne udržiavanie stredovej osi. Sami sme mali neraz pocit slepej uličky. O Zornort sa treba pokúšať až po zvládnutí komplexných základov šermu v technickej aj taktickej rovine. Je to síce prvá technika Zedlu, rozhodne nie však vhodná ako prvá na výučbu.

Je preto na nás tréneroch aby sme systematickými cvičeniami rozvíjali jednotlivé zručnosti a v logických postupnostiach ich následne spájali k ovládnutiu celej techniky. Táto úloha nikdy nemôže stáť na cvičencovi, pretože ten má spravidla pocit, že techniku už ovláda.

Pri tréningu Zornortu postupujeme, ako aj pri iných technikách, v separátnych fázach. Ak má tréner (skúsenejší z dvojice) pocit, že v danej fáze bol urobený dostatočný pokrok, automaticky pokročí do ďalšej fázy. Pri nasledujúcich cvičeniach majú obaja šermiari meče položené na pravom ramene.

  1. Nácvik rotácie tela bez zbrane. Postavenie začíname v ľavom strehu, kde je ľavé rameno vedie. Rotácia začne tlakom do palca pravej nohy. Zadná noha tlačí tažisko vpred až nad špicu prednej nohy pričom sa vymení vedúca strana. Pravá napreduje a ľavá ostane vzadu. Obe nohy sa vystierajú. 
  2. Rotácia a správne vedenie seku s mečom bez súpera. Podobne ako v predchádzajúzom cvičení, len s tým, že impulz okrem pravej nohy udelíme aj do ľavej ruky. Ťaháme meč za hlavicu nadol. Kontrolujeme výslednú pozíciu, kde meč ostáva v langorte s mierne pokrčenými lakťami a uvolnenými ramenami.
  3. Nácvik zoseknutia oberhawu bez bodu na mieste. Cieľ je vyčistiť stredový priestor a ostať zakrytý. Sústredíme sa na správne časovanie.
  4. Nácvik plného zornhaw ortu proti ľahkým sekom na mieste. Kroky by len zbytočne rozptylovali a často ani nie su potrebné.
  5. Zornort proti plným sekom na mieste. Pri zrýchľovaní a zvyšovaní sily treba kontrolovať, aby sa zornhaw nezačal stáčať do strany proti čepeli. Občas je preto dobre striedať ľahké a silné seky a pri oboch variantach by mal zornhaw sledovať rovnakú trajektóriu.
  6. Zornort proti sekom pri cúvaní. Tu sa treba hlavne zamerať na to, aby už nedochádzalo k žiadnemu pohybu vzad počas zornhawu.
  7. Zornort proti sekom pri tlačení. Cvičenie kombinujeme s čistým vorschlagom. Tlačím súpera vzad a ak po prekonaní kritickej vzdialenosti on nezaútočí, tak sám vykonám oberhaw na jeho hlavu. Ak sekne okamžite sekmám zornhaw ort.
  8. Nácvik plného zornhaw ortu proti rôznym variantám seku, prípadne bodu v sparingovom pohybe.

Vynikajúcou pomôckou pri nácviku mnohých techník, a teda aj Zornortu, je symbolický terč na hrudi protivníka. Postačí značka o veľkosti pár centimetrov. Šermiar si vie potom pred samotnou technikou vizualizovať cieľ dopadu. Často sa totiž stane, že útočíme bez konkrétneho cieľu, viac-menej na náhodu. Odporúčam mať tento symbolický terč neustále pred očami ešte skôr ako reálne začnem sekať. Táto pomôcka prispieva ku skráteniu času stretu čepelí a dopadu hrotu na súpera.

K zornortovým cvičenia sa ešte plánujeme vrátiť aj v niektorom z ďalších tréningových videí aby ste videli celú postupnosť a ako cvičenia na seba nadväzujú. 

Najnovšie

Akadémia dlhého meča - DEMO

Momentálne sa stránka nachádza v stave základného konceptu s minimálnou možnou funkcionalitou. Forma bude prechádzať zasadnými zmenami ako budeme postupne odomykať nový obsah. Okrem interpretácie Zedlu budeme pridávať aj články, skúsenosti a postrehy z oblasti taktiky, tréningu, turnajov a rozhodovania.