Chapter: Schielhaw
Anton Kohutovič, 4 months ago

Schiller

In this article, I would like to propose a new concept of Schiller against long point and middle positions. I will talk about Schiller against cuts marginally.

  1. Long Point and Middle Positions
  2. "Stará" verzia
  3. Video Schilhaw - nový koncept
  4. Modernizovaná verzia
  5. Sek na ruky
  6. Durchwechseln versus Schiller
  7. Proti seku
  8. Rozpory z traktátmi
MS M.I.29, 25r

Schiller against upper cuts

wan du mit dem zu vechten zu dem mann kümpst so setz din lincken fus vor vnd halt din schwert an diner rechten [25v] achseln Haut er dir dann von oben zu dem kopff so verwind din schwertt vnd spring zu mit dem rechten fus vnd haulb gegen sinen haulb mit der kurtzen schniden lang vß gestrackten armen oben vber sin schwertt zu dem gesicht oder brust...

If you are approaching your opponent, put your left foot forward and hold your sword at your right shoulder. If he cuts you then from above to your head so turn your sword and leap with a right foot and cut with short edge long with extended arms above over his sword to his face or chest.

Ms. Germ. Quart 2020, 74r

Schiller against plow and low thrust

Wann dů gegenn im steest vnnd beheldest dein schwert ann deiner rechtn achseln steet er dan gegenn dir in der hůt des pflůgs vnd wil dir vndn zůstechn so haů in mit dem schiller lanck oben ein vnd scheůs im den ort langk ein zů der prust so mag er dich vnndn mit dem stich nit er langenn.

If you stand against him and you hold your sword at your right shoulder and if he then stands against you in the position plow and wants you to thrust below so cut him with schiller long from above and throw him the point long to his chest, therefore, he cannot reach you with his thrust.

MS M.I.29, 26v

Schiller against long point

dz ist eyn stueck wider den langen ortt mit eynem betryegniß des gesichtz daß tribe also wan du mit dem zu vechten zu dem man kümpst stet er dan vnd helt dinem ortt gegen dinem gesichtt oder brust so halt din schwertt an der rechten achselln vnd schil mit dem gesichtt zu dem ortt vnd thun als du ym dar zu haulben wollest vnd haulb starck vß dem schiller mit der kurtzen schniden an sin schwertt vnd schieß im den ortt do mit lanck in zu dem hals mit eynen zu tritt dines rechten fus

This is one technique against the long ort with fooling of the face and perform it when you are approaching your opponent and he stands and hold his sword against your face or chest so hold your sword at your right shoulder and squint with your face to the point and do like you want to cut there but cut strong from the schiller with short edge at his sword and throw him the point long to the throat with a step of your right foot.

4 months ago

Long Point and Middle Positions

As mentioned in historical sources, Schiller is a handy technique for situations where your opponent stands in position with stretched arms against my chest or face; position called long point. There is one very easy and safe version of Schiller which (so easy it can even be applied in tournament:)) aims for hands. The second solutions is a bit more difficult and it hits the opponent into his chest, neck or face.

Unfortunately, we cannot find an exact description of long point position in earlier sources. The only mentions note that it has to aim your chest or face. GNM 3227a makes a strange association to Vom Tag (and there can be found some logic but not an implicit one) with no apparent connection to the later interpretation of this position. The other glossators mention the long point in chapter Sprechfenster. According to it: “Sprechfenster is also a guard that you may well stand in, and the guard that is called the long point is the noblest and the best ward with the sword. Who correctly fences therefrom can force the man that he must let you strike as you desire, and may himself not come to strikes and stabs before the point.” We can stand in this position and wait for Nach. (Although Wer noch get hewen der darf sich kunst kleyne frewen discourage this :)) Sprechfenster, in my opinion, is not a position alone but a complete tactical system of reactions to opponent stimuli. Something similar now a core teaching in modern sport fencing and I would consider Sprechfenster chapter to be on of most underrated texts in the Zettel.  

Mörck, ee wenn du mitt dem zůfechen zů nahent an jn kümst, So secze dinen lincken fůß vor vnd halt jm den ort auß gerächten [123r] armen lang gegen dem gesicht oder der brust. Hawt er denn dir oben nider zů dem kopffe So wind mitt dem schwert gegen sinen haw vnd stich im zů dem gesicht. Oder hawt er von oben nider oder von vnden auff dir zů dem schwert vnd will dier den ort wegk schlachen So wechsel durch vnd stich im zů der anderen sytten zů der blöß. Oder trifft er dir mitt dem haw dz schwert mitt störcke so lauß din schwert vmb schnappen. So triffest du in zů dem kopff. Laufft er dir ein So tryb die ringen oder den schnitt. 

For illustration purposes Langort from Joachim Meyer 1570, image A.

It’s not very easy to find an opening if your opponent holds his sword in the long point or any middle position. No body part can be hit by a direct attack safely. The opponent is can easily keep me out of the reach and all target are too far except his hands. Another advantage of the long point is, that it’s much harder to bind a blade in direct link position than to bind a blade at an angle when the weak part of the blade is exposed. In case of a bind, it’s very easy to disengage and do a durchweseln with an attack into opponents tempo.

On the other side, the long point has own disadvantages. If my opponent stays in long point I know exactly what’s his reach. He cannot extend his reach otherwise than by step or movement of his whole body because his arms are already extended. Therefore his attacking speed is limited by the speed of his step/lunge and as we already know steps are twice so slow than arms.

Schillhaw breaks plow position and most of the middle positions. (i.e. positions lower than long point but with  point against chest or head) There are 2 exceptions where I would be extremely cautious.

I found statical right plow a bit risky because it’s almost impossible to cover opponents shortened blade in the angle. Against such retracted plow (to his right hip) I prefer the Schiller analogy from the left side.

Similarly risky would be to cut Schiller against middle position where the point aims belly or lower when the blade makes a link at waist levels. In this situation, it is not possible to avoid durchwechselns or thrust into the hands. Point is too low to be controlled by Schiller. I would advise not to use Schiller unless you provoke the opponent to lift his point upwards or avoid Schiller at all.


4 months ago

"Stará" verzia

Klasická (resp. naša predošlá) interpretácia schilleru ako je ukázané na videu v sekvencii číslo 9 a 10 nie je úplne chybná, ale má svoje nevýhody. V prvom rade je veľmi podobná v princípe Zornhaw Ortu t.j. snaží sa odraziť hrot súpera z linky a následne bodnúť v do uvoľneného priestoru. Hlavný rozdiel oproti ZHortu pri takomto výkone je v tom, že sa seká na rubom, čo umožňuje  na rozdiel od zornhawu ostať stabilne na strede aj proti statickým pozíciám, ktoré nekladú žiaden odpor. Čo ale považujem za hlavnú nevýhodu takéhoto prevedenia je závislosť od súpera a spôsobu ako práve drží zbraň. Ak je súper mäkký treba sekať takýto schiller s citom viac na stred, ak je naopak pevný, tak je nutné presmerovať sek viac do strany a pridať aj na sile. Toto má za následok značne premenlivú úspešnosť zásahu schillerom, lebo takýto výkon si vyžaduje akúsi formu fuehlen, resp. odhad súpera ešte pred samotným kontaktom čepelí. Ak odhadnem súpera mäkšieho o on je naopak tvrdý, tak stred nevyhrám, a súperovi vlastne dám tempo na presadenie sa. A naopak, ak predpokladám väčší odpor a následne kvôli tomu upravím sek, tak hrotom preletím príliš doľava, mimo súpera, a nebude ľahké sa vrátiť späť a zasahovať. Z takého stavu som usúdil, že táto závislosť na dobrom odhade súpera nie je prijateľná pre konzistentnú výkon schilleru.

Viem, že puristi budú tvrdiť, že fuehlen je základ šermu, ale dovolím si odporovať. Fuehlen je azda posledná možnosť na základe, ktorej by som si mal vyberať svoj šermiarsky plán. Dôvod je jednoduchý, ak už príde ku kontaktu čepelí, zväčša už býva neskoro. Preto musím spraviť všetko aby som dokázal vytvoriť relatívne bezpečný plán skôr ako začnem prvý útok. V tomto pláne ideálne počítam s maximálnym možným obmedzením množiny reakcií súpera. Napríklad útok na úplne stojaceho a pripraveného súpera nemá šancu na úspech. Takýto súper si vie vybrať z obrovského množstva reakcií, čo predstavuje pre mňa ako útočníka veľké a hlavne neznáme riziko. Aj preto tvrdím, že lámanie statických polôh (napr. Zwer proti Vom Tagu hore, či na ramene) jednoducho nefunguje proti aspoň minimálne kompetentným súperom. Každému takémuto pokusu musí predchádzať „hra”, v ktorej donútim súpera k pohybu, aj keď minimálnemu, ktorý zaručí, že keď začnem realizovať svoj plán, tak on v ňom bude kooperovať hoci aj proti vlastnej vôli.


4 months ago

Video Schilhaw - nový koncept


4 months ago

Modernizovaná verzia

Dokonalá linka

Prvou nutnou podmienkou na zlepšenie výkonu schillera je dokonalá línia meča. Schiller láme langort ale sám čerpá práve z tejto pozície. Na rozdiel od zornhawu pri schilleri dochádza k dopnutiu oboch paží až do maximálnej pozície. (Viď obrázok Ms. Germ. Quart 2020 a alebo „So haw In mit dem schilär lanck oben ein / vnd scheuss Im den ort lanck ein zů der prust“) Pri Zornhawe je takáto pozícii chybou, lebo pri úplnom prepnutí sa oslabuje rezistencia voči tlaku/sile súpera. Tento nedostatok sa však prejavuje len pri seku dlhým ostrím. V prípade schilleru ide o sek rubom, a preto sa tento nedostatok pri ňom neprejavuje.

Naša novšia verzia si nezakladá na sile seku, ale na silnejšej pozícii, ktorá dokáže konzistentnejšie vyhrať centrálnu líniu. Žiadanú konečnú pozíciu Schillera si môžete pozrieť na sekvencii 7, kde je ilustračne vidieť, že stojím natočený k súperovi čo najviac pravým bokom. Čím viac dostanem pravé rameno vpred, tým väčší dosah získam. Ľavé rameno naopak ťahám vzad. Správne vyrotovanie mi pripomína naťahovanie luku ľavou rukou, aj keď v lukostreľbe sa vôbec nevyznám. Pre porovnanie rôznych polôh začínam vo videu langortom s ostrím hore a prechádzam do langortu rubom, ktorý zostáva dostatočne pevný aj pri predĺžení dosahu o ďalších pár centimetrov. Panva je stále nasmerovaná vpred a tvorí opozíciu k natočenému hrudníku. Vo finálnej pozícii je celé moje telo zakryte mečom a akýkoľvek bod od súpera musí zákonite smerovať mimo. Na niektorých sekvenciách sa nám ruky zalamujú do strany, to je však spôsobené až úderom do súperovho tela a ohybom čepeľe.

Trajektória

Na rozdiel od mainstreamovej verzie vediem Schiller výrazne vertikálnejšie a nie šikmo. Môžem ho viesť takmer kolmo nadol, lebo sa nesnažím vôbec udrieť do súperovej čepele a odraziť tým jeho meč. Sek vediem paralelne k línií (mierne vpravo) súperovho langortu a sústredím sa na zásah súpera hrotom v oblasti za jeho rukami. Snažím sa vôbec nesústrediť na súperovu čepeľ. Bez ohľadu, či tam súper svoju čepeľ drží, alebo cukne, sekám úplne rovnako. (To sa síce ľahko povie, ťažšie vyplní. Pre cvičné účely by mal súper skúšať sťahovať čepeľ úplne mimo, či tým neovplyvní trajektóriu môjho seku) V momente keď zasahujem hrotom, príde prebratiu súperovej slabšej časti mojou sterckou a priečkou, tak že nedokáže ľahko pohybom vytlačiť môj hrot mimo. Pozične vytláčam jeho hrot zo stredu viz. sekvencia videa číslo 8. K väzbe dochádza pomerne neskoro, takže súperovi nedávam signál ako reagovať, tak ako tomu bolo vo pôvodnej verzii. Z tohoto dôvodu nesmiem šmýkať sekom po súperovej čepeli, aby som súperovi neodovzdal skorý signál, ktorý by vedel okamžite zužitkovať a môj útok zmariť.

Spôsob, ako sekám, nesmie byť ovplyvnený stavom súperovho langortu. Výkon je presne rovnaký, či je na čepeli tvrdý alebo mäkký. Na rozdiel od verzie, pri ktorej sa snažím odraziť súpera z centra, tu ho vlastne iba obsadzujem linku svojím langortom a nevyužívam silu seku, preto mi je vlastne jedno, či je silný alebo slabý. V žiadnom prípade nepotrebujem kompenzovať trajektóriu svojho seku.

Schiller Cl. 23842 Cluny

Mechanika

Pri výkone Schilleru používam veľmi podobnú rotačnú mechaniku ako som predstavil pri zornhaw orte, ale aj v samostatnom cvičnom videu(Tu najlepšie vidieť napr. na sekvencii 21). Hoci pri lámaní pozície netreba až toľko sily ako pri lámaní seku, tak správne zapojenie rotácie určite vie podporiť správnosť pohybov. Niektorí kolegovia z TŠC mi vyčítajú, že mi pri Schilleri hrot zaostáva za rukoväťou. Je to pravda, ale v prvotnom impulze, keď začínam pretáčať čepeľ na ramene, ťahám svoje ruky do úrovne súperovho hrotu, čím sa zaštiťujem proti prípadnému protiútoku. Ako som už spomenul, ak súper stojí v plnom Langorte, nemôžeme od neho očakávať nejaké prudké vyrazenie. Situácia je iná ak drží ruky nižšie a bližšie pri tele. Vtedy sa tiež snažím v prvej fáze znížiť s rukami, aby som predišiel nechcenému bodu/napichnutiu rúk. Ak súper stoji s rukami pomerne nízko a hrot mu mieri nahor, tak musím upraviť aj miesto zásahu. Nemôžem si dovoliť útočiť po hlave, či krku, lebo by so nedokázal kontrolovať súperov hrot a veľmi ľahko by prišlo k obojstrannému zásahu.

Ak sekám schiller proti pozícii, alebo bodu mávam meč pripravený na ramene v štandardnej polohe t.j. rubom vzad (sekvencia 27). Palec si opieram na schilte o plochu výrazne bližšie k rubovej hrane čepele, nie v strede. Takýto úchop mi umožňuje zatlačiť palcom na čepeľ, a tým rub vystrelí vpred, a teda môžem ním sekať priamo. Pri schilleri proti seku, často nie som taký frajer a schiller mám nachystaný už na ramene tak, aby som bez pretáčania čepele vedel rovno sekať rubom. To pretočenie, ktoré mi pri seku proti bodu pomáha ľahšie vyčistiť stred mi proti seku tiež dodáva väčšiu silu, ale na úkor presnosti a taktiež mi pridáva drobnú latenciu, ktorá spôsobuje, že často zbabelo volím radšej jednoduchší variant. Sekám rubom na priamo bez pretočenia. Nie všetky zdroje toto pretočenie spomínajú a myslím, že ani nie je pre techniku nutné. Sprvu (cca. 2003-2005) sme toto pretočenie robili až počas stretu so súperovou čepeľou, ale toto sa nám dlhodobo vôbec neosvedčilo ako schodná cesta. 

Čo sa týka príkroku pravej nohy, tak možno sklamem skalných meyeristov, ale pri schilleri proti dlhému hrotu vykračujem priamo vpred. Šikmo vykračujem iba ak je súper ofenzívny. Vtedy začnem hýbať svoje ťažisko vpred, zasahuje a vykročím iba ak si to situácia vyžiada. To ako šikmo vykročám zavisý od vzdielenosti od súpera; čím prichádza súper svojím útokom bližšie, tým viac do strany vykračujem. Priskorý krok stranou by strhával  môj meč mimo centrálnu líniou a to by úplne pokazilo celú techniku. Stratil by som prevahu na čepeli a aj dosah, ktorý je pre úspech schillera rozhodujúci faktor.

Alternatíva k Absetzen

V pridruženom videu sa nachádzajú verzie proti nižším i vyšším pozíciám. V niektorých prípadoch, keď je súper príliš krátky dokonca dokážem priamo sekať po hlave a nemusím ani bodať. V princípe viem použiť schiller proti akejkoľvek strednej pozície a bodu z nej. Tvorí akúsi dvojičku k absetzen, ktorý viem pohodlne vykonať iba ak sám stojím v nejakej zo stredných pozícií. Namiesto toho schiller hádžem rovnako ako absetzen proti bodom, len začínam z hornej pozíce (hrot nahor v náprahu). 

Schillerom nie je problém začánať aj v tempe vor, vzhľadom na veľký dosah. Ak príde ku krytu, tak pozícia mi umožňuje rovno pokračovať sekom naokolo na súperove pravé horné otvorenie.

 


4 months ago

Sek na ruky

„Glosa / Merck dass ist ein ander pruch / wenn er gegen dir stet in dem langen ort / So schil ym mit dem gesicht zw dem haubt / vnd thůe als du in dar auff wöllest sla schlachen / vnd slach in auß dem schilhaw mit dem ort auff sein hend”

Verziu schilleru, ktorú sme vo videu nezachytili a ani sa jej zatiaľ nebudem venovať je útok priamo na ruky. Takýto schiller sa spomína v jednom traktáte proti langortu, v druhom aj proti hornému seku. Proti langortu ide o priamočiaru interpretáciu. Iba pripomeniem, že v nasledujúcom obrázku je krásne vidieť ako schiller prechádza cez maximálny langort.

Schiller na ruky

Vo verzii proti seku útočím hrotom na ruky súpera skôr než stihne jeho sek priletieť.

Schiller na ruky

4 months ago

Durchwechseln versus Schiller

Video nepokrýva ani ďalšiu tému, ktorá jasne k schilleru patrí a to durchwechseln. K tejto témy by som sa rád niekedy vrátil aj vo videu, ale možno až so samotným durchwechslom. Najstarší zdroj HS. 3227A sa vyjadruje k téme všeobecnejšie, ale  vystihuje podstatu, že každý, kto šermuje skrátne s durchweslom bude schillerom zahanbený.

Vnd wer mit durchwechsel drewt dere wirt mit dem schilhaw beschemet / vnd eyner sal wol schilhawen vnd lank genuk vnd den ort vaste schiessen anders her wirt gehindert mit durchwechsel / vnd eyner sal wol schiln mit dem orte / czu dem halse kunlich ane vorchte

Durchwechseln alebo aj fehler sú v pojmoch moderného šermu zložené útoky t.j. pozostávajú aspoň z dvoch akcií. Každý takýto útok obsahuje prerušenie prvého útoku, tak aby som sa vyhol súperovmu krytu. Práve do tohto momentu, keď je súper skrátený, zapadá práve schiller proti durchweseln. V taktickom kolese by sme povedali, že ide o protiútok do zloženého útoku. Schiller svojím dosahom dopadá na súpera v momente, keď on skracuje svoj prvotný útok. Práve tu sa ukazuje dôležitost dokonalej langortovej linky. Akokoľvek by som schiller sekal do strany, alebo v dvoch tempach, nikdy by sa mi nepodarilo zachytit súperovu "kaváciu". Iba maximálny dosah môže prelomiť dobre vykonaný súperov zložený útok.

Obrázok, ktorý by asi nabližie mohol znázorňovať schiller ako protiútoku do tempa je z E.1939.65.341, kde pravý šermiar vstupuje do nejakého zloženého útoku ľavého šermiara, ktorý už nestihne dokončiť svoj druhý útok, lebo skrátením svojho prvého útoku prišiel o Vor. (Na obrázku, ale može byť aj niečo úplne iné)


4 months ago

Proti seku

Moj ideálny schiller by mal mechanicky rovnako fungovať proti pozícii, bodu alebo seku. Nie je však jednoduché využívať rovnaký pohyb proti mnohým variáciám, lebo hoc ide o podobný sek, pri výkone proti oberhawu sa musím sústrediť viac aj na iné detaily, ktoré sa proti statickej pozícii nejavili až také podstatné. Musím výraznejšie posilniť pohyb vpred panvou a rotáciu aby môj meč mal čo najväčšiu hybnosť. Zároveň platí, že sa nesmiem sústrediť na zrážanie súperovho seku, lebo potom sa dopracujem k dvoj-tempovej akcii typu kryt-odveta.


Jedna z vecí, ktoré sa mi najviac vyplácajú je snaha o čo najviac vysunuté ruky vpred ešte pred stretom čepelí. Čím ďalej odo mňa smerom vpred príde k úderu, tým ľahšie pokryjem aj veľmi silné seky. V momente zrazu čepelí mám ruky prepnuté (resp. ausgeracktennatiahnuté) a keďže ide o rubovú pozíciu tak aj najsilnejšie. Ak by som v tom momente ruky ešte len dopínal, môže sa stať, že mi súper prebije čepeľ a zasiahne ma svojim sekom. Veľmi stručne môžete vidieť na schiller proti oberhawu aj vo videu od 33. sekvencie. Uvedomujem, si že na záberoch to nie je príliš dobre vidieť, ale čím sekne súper silnejšie tým silnejšie sám dostane. Toto platí v prípade ak seká silno spôsobom, že mieni presekávať skrz. Ak seká silno, ale jeho cieľ je tlak, tak by sa jeho čepeľ mala skĺznuť do priečky, čím by mal byť súperov útok neutralizovaný. (Tento variant na videu nie je).

Miestom zásahu obvykle býva vrchol hlavy, teda optimálne šev krycej čiapky masky. V prípade horšieho výkonu alebo silnejšieho seku súpera zasahujem aspoň ľavé rameno. Možno práve preto radí Ringeck útočiť na pravé rameno, lebo ak vám stret čepelí mierne posunie trajektóriu seku, tak zasiahnete hlavu v najhoršom prípade ľavé rameno.

Sekať schiller dvojtempovo na schwechu čepele a potom pretočením ako ripostu na hlavu sa mi tradične nepozdáva. Náznak dvojtempového výkon v ranných spisoch nenachádzam a naopak je v rozpore s tým, že schiller má využávať svoj dosah na prelamovanie durchweseln.


4 months ago

Rozpory z traktátmi

Táto nová interpretácia obsahuje aj rozpory s niektorými textami. Napríklad Drážďanský Ringeck spomína útok schillerom na schwechu, teda pomerne blízko k hrotu. V tom vidím pri danom výklade problém. Pri našej novej interpretáci čepeľ udiera viac v strede ako do súperovej schwechy. Ak by som chcel udrieť do schwechy, tak by som musel pozmeniť trajektóriu seku viac do strany a nedokázal by som ostať čepeľou v strede. Takýto postup sa mi nepozdával, lebo je extrémne krátky a zvyšuje šancu pre durchwechseln súpera. Hoci schiller by mal lámať aj durchwechesln, ale skrátením dosahu sa to docieliť nedá. Taktiež takýto výkon podporuje viac dvojtempový výkon schilleru, ku ktorému sa aj dnes mnohí klonia, mne je však cudzí.

Inú drobnú nezrovnalosť by sme mohli vidieť v tom, že pri útoku schillerom na langort autori uvádzajú „haw starck mit dem schilär mit der kurczen schneid an sein swert”, čiže explicitne spomínajú použitie sily. V našej verzii sila nie je až tak dôležitá. Práve naopak, pri správnom mechanickom výkone sa vôbec nespolieham na silu vloženú do seku. Mierne iná situácia by bola ak by sa súper stihol brániť a napríklad by dvíhal z langortu ruky nahor do absetzu ochsom. Vtedy už naozaj treba udeliť schilleru istú prieraznosť a práve tu triafam schillerom súperovu schwechu a hrotom prepadám na spodný cieľ, takmer ako pri mutieren.

Takúto situáciu, kde schiller prelamuje silou ochs, alebo podobnú skrátenu pozíciu môže zachytávať nasledujúci obrázok z Ms. Germ. Quart 2020. Popis pred tymto obrázkom síce hovorí o lámani dlhého hrotu, ale ak predpokladáme, že šermiar v dlhom hrote očakával útok na čepeľ, a preto zvdíha ruky, čo sa ale v následnom okamihu ukazuje ako chyba, lebo súper mu schillerom prelamaju pozíciu/absezten a zasahuje hrotom.

Schiller

Čo mysleli autori presne vetami „betryegniß des gesichtz” a „schil mit dem gesichtt zu dem ortt vnd thun als du ym dar zu haulben wollest” (teda o klamaní súpera tvárou) nie je z textov explicitne jasné. Ak ide o to evokovať v súperovi priamy sek na čepeľ, aby som ho vyzval k durchwescheln, tak poznám ďaleko viac bezpečné spôsoby. Možno ho však provokovať do protiútoku s absetzen do ochsa,  kde je schiller vlastne kontrariposta. 

Na záver ešte spomeniem, že keď sme kedysi so schillerom začínali, tak som sa neustále snažil hľadať v schillerovi známy Meyerov obrázok, kde šermiar dvíha ruky vysoko nad hlavu a ukračuje do strany. Márne sme sa tam túto pozíciu snažili roky dostať, ale viac menej len umelo. Až glasgovský manuskript ma konečne zbavil tejto fixácie a prax viac nasmerovala na priamy schiller cez dlhý hrot s čo najväčším dosahom. Možno niekomu tam naopak sadne práve tento výkon. Zvýšený schiller može pomôcť v prípade, ak súper seká s rukami privysoko.

Joachim Meyer schillhau

Aj napriek menej ako 100% zhode s textami (ale tú nemá žiadna interpretácia) mi táto ponúknutá verzia príde technicky veľmi zaujímavá a dosiaľ neobjavená s doteraz nepublikovanými výhodami. Či ide aj o historickú verziu, to neviem. Istý som si však minimálne v tom, že výkon schillera nebol ani v čase fechtbuchov jednotný a unifikovaný.


Latest

Akadémia dlhého meča - DEMO

Momentálne sa stránka nachádza v stave základného konceptu s minimálnou možnou funkcionalitou. Forma bude prechádzať zasadnými zmenami ako budeme postupne odomykať nový obsah. Okrem interpretácie Zedlu budeme pridávať aj články, skúsenosti a postrehy z oblasti taktiky, tréningu, turnajov a rozhodovania.