Technika: Schiller
, 4 months ago

Durchwechseln versus Schiller

Video nepokrýva ani ďalšiu tému, ktorá jasne k schilleru patrí a to durchwechseln. K tejto témy by som sa rád niekedy vrátil aj vo videu, ale možno až so samotným durchwechslom. Najstarší zdroj HS. 3227A sa vyjadruje k téme všeobecnejšie, ale  vystihuje podstatu, že každý, kto šermuje skrátne s durchweslom bude schillerom zahanbený.

Vnd wer mit durchwechsel drewt dere wirt mit dem schilhaw beschemet / vnd eyner sal wol schilhawen vnd lank genuk vnd den ort vaste schiessen anders her wirt gehindert mit durchwechsel / vnd eyner sal wol schiln mit dem orte / czu dem halse kunlich ane vorchte

Durchwechseln alebo aj fehler sú v pojmoch moderného šermu zložené útoky t.j. pozostávajú aspoň z dvoch akcií. Každý takýto útok obsahuje prerušenie prvého útoku, tak aby som sa vyhol súperovmu krytu. Práve do tohto momentu, keď je súper skrátený, zapadá práve schiller proti durchweseln. V taktickom kolese by sme povedali, že ide o protiútok do zloženého útoku. Schiller svojím dosahom dopadá na súpera v momente, keď on skracuje svoj prvotný útok. Práve tu sa ukazuje dôležitost dokonalej langortovej linky. Akokoľvek by som schiller sekal do strany, alebo v dvoch tempach, nikdy by sa mi nepodarilo zachytit súperovu "kaváciu". Iba maximálny dosah môže prelomiť dobre vykonaný súperov zložený útok.

Obrázok, ktorý by asi nabližie mohol znázorňovať schiller ako protiútoku do tempa je z E.1939.65.341, kde pravý šermiar vstupuje do nejakého zloženého útoku ľavého šermiara, ktorý už nestihne dokončiť svoj druhý útok, lebo skrátením svojho prvého útoku prišiel o Vor. (Na obrázku, ale može byť aj niečo úplne iné)

Latest

Akadémia dlhého meča - DEMO

Momentálne sa stránka nachádza v stave základného konceptu s minimálnou možnou funkcionalitou. Forma bude prechádzať zasadnými zmenami ako budeme postupne odomykať nový obsah. Okrem interpretácie Zedlu budeme pridávať aj články, skúsenosti a postrehy z oblasti taktiky, tréningu, turnajov a rozhodovania.