Technika: Schiller
, 4 months ago

Modernizovaná verzia

Dokonalá linka

Prvou nutnou podmienkou na zlepšenie výkonu schillera je dokonalá línia meča. Schiller láme langort ale sám čerpá práve z tejto pozície. Na rozdiel od zornhawu pri schilleri dochádza k dopnutiu oboch paží až do maximálnej pozície. (Viď obrázok Ms. Germ. Quart 2020 a alebo „So haw In mit dem schilär lanck oben ein / vnd scheuss Im den ort lanck ein zů der prust“) Pri Zornhawe je takáto pozícii chybou, lebo pri úplnom prepnutí sa oslabuje rezistencia voči tlaku/sile súpera. Tento nedostatok sa však prejavuje len pri seku dlhým ostrím. V prípade schilleru ide o sek rubom, a preto sa tento nedostatok pri ňom neprejavuje.

Naša novšia verzia si nezakladá na sile seku, ale na silnejšej pozícii, ktorá dokáže konzistentnejšie vyhrať centrálnu líniu. Žiadanú konečnú pozíciu Schillera si môžete pozrieť na sekvencii 7, kde je ilustračne vidieť, že stojím natočený k súperovi čo najviac pravým bokom. Čím viac dostanem pravé rameno vpred, tým väčší dosah získam. Ľavé rameno naopak ťahám vzad. Správne vyrotovanie mi pripomína naťahovanie luku ľavou rukou, aj keď v lukostreľbe sa vôbec nevyznám. Pre porovnanie rôznych polôh začínam vo videu langortom s ostrím hore a prechádzam do langortu rubom, ktorý zostáva dostatočne pevný aj pri predĺžení dosahu o ďalších pár centimetrov. Panva je stále nasmerovaná vpred a tvorí opozíciu k natočenému hrudníku. Vo finálnej pozícii je celé moje telo zakryte mečom a akýkoľvek bod od súpera musí zákonite smerovať mimo. Na niektorých sekvenciách sa nám ruky zalamujú do strany, to je však spôsobené až úderom do súperovho tela a ohybom čepeľe.

Trajektória

Na rozdiel od mainstreamovej verzie vediem Schiller výrazne vertikálnejšie a nie šikmo. Môžem ho viesť takmer kolmo nadol, lebo sa nesnažím vôbec udrieť do súperovej čepele a odraziť tým jeho meč. Sek vediem paralelne k línií (mierne vpravo) súperovho langortu a sústredím sa na zásah súpera hrotom v oblasti za jeho rukami. Snažím sa vôbec nesústrediť na súperovu čepeľ. Bez ohľadu, či tam súper svoju čepeľ drží, alebo cukne, sekám úplne rovnako. (To sa síce ľahko povie, ťažšie vyplní. Pre cvičné účely by mal súper skúšať sťahovať čepeľ úplne mimo, či tým neovplyvní trajektóriu môjho seku) V momente keď zasahujem hrotom, príde prebratiu súperovej slabšej časti mojou sterckou a priečkou, tak že nedokáže ľahko pohybom vytlačiť môj hrot mimo. Pozične vytláčam jeho hrot zo stredu viz. sekvencia videa číslo 8. K väzbe dochádza pomerne neskoro, takže súperovi nedávam signál ako reagovať, tak ako tomu bolo vo pôvodnej verzii. Z tohoto dôvodu nesmiem šmýkať sekom po súperovej čepeli, aby som súperovi neodovzdal skorý signál, ktorý by vedel okamžite zužitkovať a môj útok zmariť.

Spôsob, ako sekám, nesmie byť ovplyvnený stavom súperovho langortu. Výkon je presne rovnaký, či je na čepeli tvrdý alebo mäkký. Na rozdiel od verzie, pri ktorej sa snažím odraziť súpera z centra, tu ho vlastne iba obsadzujem linku svojím langortom a nevyužívam silu seku, preto mi je vlastne jedno, či je silný alebo slabý. V žiadnom prípade nepotrebujem kompenzovať trajektóriu svojho seku.

Schiller Cl. 23842 Cluny

Mechanika

Pri výkone Schilleru používam veľmi podobnú rotačnú mechaniku ako som predstavil pri zornhaw orte, ale aj v samostatnom cvičnom videu(Tu najlepšie vidieť napr. na sekvencii 21). Hoci pri lámaní pozície netreba až toľko sily ako pri lámaní seku, tak správne zapojenie rotácie určite vie podporiť správnosť pohybov. Niektorí kolegovia z TŠC mi vyčítajú, že mi pri Schilleri hrot zaostáva za rukoväťou. Je to pravda, ale v prvotnom impulze, keď začínam pretáčať čepeľ na ramene, ťahám svoje ruky do úrovne súperovho hrotu, čím sa zaštiťujem proti prípadnému protiútoku. Ako som už spomenul, ak súper stojí v plnom Langorte, nemôžeme od neho očakávať nejaké prudké vyrazenie. Situácia je iná ak drží ruky nižšie a bližšie pri tele. Vtedy sa tiež snažím v prvej fáze znížiť s rukami, aby som predišiel nechcenému bodu/napichnutiu rúk. Ak súper stoji s rukami pomerne nízko a hrot mu mieri nahor, tak musím upraviť aj miesto zásahu. Nemôžem si dovoliť útočiť po hlave, či krku, lebo by so nedokázal kontrolovať súperov hrot a veľmi ľahko by prišlo k obojstrannému zásahu.

Ak sekám schiller proti pozícii, alebo bodu mávam meč pripravený na ramene v štandardnej polohe t.j. rubom vzad (sekvencia 27). Palec si opieram na schilte o plochu výrazne bližšie k rubovej hrane čepele, nie v strede. Takýto úchop mi umožňuje zatlačiť palcom na čepeľ, a tým rub vystrelí vpred, a teda môžem ním sekať priamo. Pri schilleri proti seku, často nie som taký frajer a schiller mám nachystaný už na ramene tak, aby som bez pretáčania čepele vedel rovno sekať rubom. To pretočenie, ktoré mi pri seku proti bodu pomáha ľahšie vyčistiť stred mi proti seku tiež dodáva väčšiu silu, ale na úkor presnosti a taktiež mi pridáva drobnú latenciu, ktorá spôsobuje, že často zbabelo volím radšej jednoduchší variant. Sekám rubom na priamo bez pretočenia. Nie všetky zdroje toto pretočenie spomínajú a myslím, že ani nie je pre techniku nutné. Sprvu (cca. 2003-2005) sme toto pretočenie robili až počas stretu so súperovou čepeľou, ale toto sa nám dlhodobo vôbec neosvedčilo ako schodná cesta. 

Čo sa týka príkroku pravej nohy, tak možno sklamem skalných meyeristov, ale pri schilleri proti dlhému hrotu vykračujem priamo vpred. Šikmo vykračujem iba ak je súper ofenzívny. Vtedy začnem hýbať svoje ťažisko vpred, zasahuje a vykročím iba ak si to situácia vyžiada. To ako šikmo vykročám zavisý od vzdielenosti od súpera; čím prichádza súper svojím útokom bližšie, tým viac do strany vykračujem. Priskorý krok stranou by strhával  môj meč mimo centrálnu líniou a to by úplne pokazilo celú techniku. Stratil by som prevahu na čepeli a aj dosah, ktorý je pre úspech schillera rozhodujúci faktor.

Alternatíva k Absetzen

V pridruženom videu sa nachádzajú verzie proti nižším i vyšším pozíciám. V niektorých prípadoch, keď je súper príliš krátky dokonca dokážem priamo sekať po hlave a nemusím ani bodať. V princípe viem použiť schiller proti akejkoľvek strednej pozície a bodu z nej. Tvorí akúsi dvojičku k absetzen, ktorý viem pohodlne vykonať iba ak sám stojím v nejakej zo stredných pozícií. Namiesto toho schiller hádžem rovnako ako absetzen proti bodom, len začínam z hornej pozíce (hrot nahor v náprahu). 

Schillerom nie je problém začánať aj v tempe vor, vzhľadom na veľký dosah. Ak príde ku krytu, tak pozícia mi umožňuje rovno pokračovať sekom naokolo na súperove pravé horné otvorenie.

 

Latest

Akadémia dlhého meča - DEMO

Momentálne sa stránka nachádza v stave základného konceptu s minimálnou možnou funkcionalitou. Forma bude prechádzať zasadnými zmenami ako budeme postupne odomykať nový obsah. Okrem interpretácie Zedlu budeme pridávať aj články, skúsenosti a postrehy z oblasti taktiky, tréningu, turnajov a rozhodovania.