Technika: Schiller
, 4 months ago

"Stará" verzia

Klasická (resp. naša predošlá) interpretácia schilleru ako je ukázané na videu v sekvencii číslo 9 a 10 nie je úplne chybná, ale má svoje nevýhody. V prvom rade je veľmi podobná v princípe Zornhaw Ortu t.j. snaží sa odraziť hrot súpera z linky a následne bodnúť v do uvoľneného priestoru. Hlavný rozdiel oproti ZHortu pri takomto výkone je v tom, že sa seká na rubom, čo umožňuje  na rozdiel od zornhawu ostať stabilne na strede aj proti statickým pozíciám, ktoré nekladú žiaden odpor. Čo ale považujem za hlavnú nevýhodu takéhoto prevedenia je závislosť od súpera a spôsobu ako práve drží zbraň. Ak je súper mäkký treba sekať takýto schiller s citom viac na stred, ak je naopak pevný, tak je nutné presmerovať sek viac do strany a pridať aj na sile. Toto má za následok značne premenlivú úspešnosť zásahu schillerom, lebo takýto výkon si vyžaduje akúsi formu fuehlen, resp. odhad súpera ešte pred samotným kontaktom čepelí. Ak odhadnem súpera mäkšieho o on je naopak tvrdý, tak stred nevyhrám, a súperovi vlastne dám tempo na presadenie sa. A naopak, ak predpokladám väčší odpor a následne kvôli tomu upravím sek, tak hrotom preletím príliš doľava, mimo súpera, a nebude ľahké sa vrátiť späť a zasahovať. Z takého stavu som usúdil, že táto závislosť na dobrom odhade súpera nie je prijateľná pre konzistentnú výkon schilleru.

Viem, že puristi budú tvrdiť, že fuehlen je základ šermu, ale dovolím si odporovať. Fuehlen je azda posledná možnosť na základe, ktorej by som si mal vyberať svoj šermiarsky plán. Dôvod je jednoduchý, ak už príde ku kontaktu čepelí, zväčša už býva neskoro. Preto musím spraviť všetko aby som dokázal vytvoriť relatívne bezpečný plán skôr ako začnem prvý útok. V tomto pláne ideálne počítam s maximálnym možným obmedzením množiny reakcií súpera. Napríklad útok na úplne stojaceho a pripraveného súpera nemá šancu na úspech. Takýto súper si vie vybrať z obrovského množstva reakcií, čo predstavuje pre mňa ako útočníka veľké a hlavne neznáme riziko. Aj preto tvrdím, že lámanie statických polôh (napr. Zwer proti Vom Tagu hore, či na ramene) jednoducho nefunguje proti aspoň minimálne kompetentným súperom. Každému takémuto pokusu musí predchádzať „hra”, v ktorej donútim súpera k pohybu, aj keď minimálnemu, ktorý zaručí, že keď začnem realizovať svoj plán, tak on v ňom bude kooperovať hoci aj proti vlastnej vôli.

Latest

Akadémia dlhého meča - DEMO

Momentálne sa stránka nachádza v stave základného konceptu s minimálnou možnou funkcionalitou. Forma bude prechádzať zasadnými zmenami ako budeme postupne odomykať nový obsah. Okrem interpretácie Zedlu budeme pridávať aj články, skúsenosti a postrehy z oblasti taktiky, tréningu, turnajov a rozhodovania.