estimated reading time: 5 min

Exercises for body rotations and power generation

Translation not available

Dnes by som rád prispel niečím, čo nemá reálny základ v historických prameňoch a ide len o postreh inšpirovaný našim tréningovým procesom. Možno to bude prístup, ktorý o pár rokov vzdáme alebo sa ujme a rozšíri aj mimo Trnavský šermiarsky cech. Ja osobne dúfam, že nejde o umelý blud, ktorých sú bojové umenia dnes bohužial plné.

V posledných rokoch sa snažíme aplikovať rotačnú a pohybovú mechaniku takmer do každej techniky, ktorú hlbšie nacvičujeme. Dôvod je prostý. Nie sme ani najsilnejší ani najvyšší šermiari, a preto niektoré techniky vyžadujú proti silnejším súperom rozumnejší prístup, ktorý dokáže vyžmýkať z mála čo najviac.

Už viackrát som bol požiadaný o radu ohľadom vhodných cvičení napomocných zlepšeniu mechaniky pohybu pri sekoch, bodoch a iných šermiarskych akciách. Aj ked často zjednodušene hovoríme o rotáciách, tie sú však len súčasťou komplexného pohyby celého tela. Táto nová mechanika pohybu má za cieľ zefektívniť generovanie a prenos sily celého tela, teda od chodidiel zo zeme až do hrotu meča. Na základe generalizovaných cvičení, ako uvidíte na videu, je možné podobné mechanické princípy aplikovať pri takmer ľubovoľnej technike.

Postoj

Aby nasledujúce cvičenia vôbec dávali zmysel, treba ich postaviť na kvalitnom základe, a tým je správny a stabilný postoj. Za roky sme prešli rôznymi podobami základného strehu a momentálne sme zakotvili v pozícii, ktorá azda najlepšie podporuje stabilitu ale ešte väčšmi pohotovosť a voľnosť pohybu. Jednou z najdôležitejších čŕt tohoto postoja je vzpriamené postavenie celého trupu. Tažisko je zavesené pod hrudníkom a nohy sú ľahké. Telo sa nenakláňa vpred ani do žiadnej strany pri zmenách smeru pohybu ani v snahe o zvyšovanie dosahu. Zadná noha je pätou mimo os šermu a chodidlo je zavreté vpred. To znamená, že špica nesmeruje vzad ani kolmo na os šermu ako je bežné napríklad v športovom šerme, ale smeruje vpred. Uhol chodidiel nie je treba striktne predpisovať ale kľudne môže byť aj menší ako 45 stupňov. Takáto poloha umožňuje lepší tlak do podložia a rolovaním chodidla (postupné odtláčenie sa až po napnutú špicu) resp. otváraním kĺbu členku pridáva ďalší impulz do pohybu. Ak používame uhol chodidiel 90 a viac stupňov, členok už je takmer plne otvorený, a teda jeho príspevok do pohybu a sily je výrazne nižší.

Silný stred Druhý dôležitý prvok, ktorý možno nie je úplne zrejmý len pohľadom na video je zapojenie bočných brušných svalov. Ak tie nie sú počas pohybu správne spevnené, sila nôh sa prenáša do meča len v malej miere. A ako negatívny dôsledok prichádza ešte k presiľovaniu ramien, čo zvyšuje pravdepodobnosť zranenia remenných kĺbov. Rovnako dôležité je zapojenie krížových svalov chrbta, ktoré by nemali zostať uvolnené. Nie len kvôli prenosu sily nôh do úderu. Rovnako dôležitá je prevencia pred zranením chrbta pri tvrdom strete vo väzbách.

Na videu by malo byť zjavné, že prichádza k výraznej výmene strán. Pravé rameno sa dostáva vpred nad pravý bok a ľavá strana, relatívne k nemu, vzad. To dáva v prípade sekov ako Zorn alebo aj Schiller výhodu, že telo sa dostáva do zákrytu a teda ide o bezpečnejšie postavenie.

Cvičenia

Rotácie proti súperovi na signál

Statická verzia: Tréner pevne stojí a ponúka rukami pružný cieľ, do ktorého sa plnou silou opieram. Začínam v ľavom strehu. Pravá ruka a tlak do zadnej nohy vyťahuje panvu nad prednú nohu. Ruka udiera akoby bodom na cieľ. Stabilizujeme rameno a lopatku nadol. Lakeť nie je dopnutý na 100%. V tejto pozícii maximálneho tlaku sa pokúsim si nájsť najpohodlnejšie uloženie ruky, ramien, trupu, panvy a nohy až po chodidlo. O zem sa opiera len jedna noha a sila sa po priamke prenáša nahor a potom cez rameno vpred. Celé telo pracuje unisono do jedného smeru. Tréner mi môže pomôcť tým, že povie kedy a v akej polohe generujem najväčší tlak. Toto cvičenie je možné cvičiť aj proti stene ale ideálne proti pružnejšej prekážke. Preto je lepší partner, ktorý nás v závere tlaku potlačí nazad do strehu. Tu sa prejaví ak bola ruka s ramenom zle uložená, lebo v tom prípade príde k vyoseniu.

Verzia v pohybe vpred: Tréner nastaví ruky ako cieľ a na tento signál cvičiaci šermiar vyráža s rotáciou vpred. Tréner sa silno oprie proti prichádzajúcemu úderu a plnou silou vytvorí odpor či už na zlomok sekundy alebo i dlhšie. Cvičenec sa snaží konštantne hýbať s tlakom vpred a pretlačiť súpera vzad. Po tom ako tréner tlak povolí vykročí cvičenec späť do základného strehu, len s opačnom nohou vpredu. Následne cvičenie pokračuje z druhej strany. Ideálne celú dĺžku telocvične. Ak cvičenec chápe postup a mechaniku, treba odpor zvyšovať až do miery, keď nie je schopný pretláčiť trénera vpred. Práve vtedy začne podvedome zapájať aj hlbšie vnútorné svaly, čo je maximálne žiaduce pre zlepšenie výkonu.

V treťom cvičení môže súper čas od času odpor len simulovať a v momente nárazu prudko povoliť. Vtedy musí cvičiaci šermiar ustáť situáciu a bez toho aby prepadol pokračovať v pohybe do základného strehu.

Dynamický variant s reakciami: Posledný variant tohto cvičenia spočíva v tom, že tréner vedie cvičenca a ten musí udržiavať konštantný rozostup adekvátnym pohybom v jednom strehu. Náhodne zvolí signál a šermiar musí pohotovo reagovať s plnou rotáciou a silou vpred. Tréner opäť môže voliť aj klamné signály, pri ktorý prepustí prichádzajúci útok.

Individuálne cvičenie s gumeným lanom.

Na cvičenia používame pevné lano s veľkým odporom. Ak ho zavesíme vysoko nad hlavu, tak nacvičujeme Oberhawové rotácie. Ak ho pripneme na úroveň zeme tak si precvičujeme rotácie pre Absetzen a pod. Pre rotácie na Zornhaw uchopíme lano päsťou vzadu nad hlavou tak, že ruka je napnutá a rovnako aj lano. Rameno a lopatka sú usadené dole. Rotáciu začneme ťahom pozdĺž pomyselnej osi šermu nadol. Lano naťahujem s čo najmenším využitím svalov ruky. Nemali by sme cítiť ani nadmernú záťaž na ramenný kĺb. Ruku pretlačím až dolu do pozície pred solar plexus, kde chvíľu vydržím. V tomto bode sú svaly ruky takmer uvoľnené a celé postavenie je spevnené cez všetky svaly trupu. Záverečný pohyb v pred a ťah už vychádza iba z dotlačenia sa od zadnej nohy. Pri cvičení by som vás odkázal na kapitolu o Zornort, ide o cvičenie, ktoré má pomôcť práve tejto technike.

Posledné cvičenie zobrazené na videu je obdoba predošlého cvičenia len zospodu nahor. Tento pohyb zlepšuje kvalitu a silu Ochsových bodov, Absetzen prípadne Zwerchaw.

Video