čas čítania: 3 min

Slovník pojmov teórie šermu

Výňatok z pravidiel FEBUS 2018, ako sa definujú niektoré základné pojmy, je nutné mať ich dokonale zvladnuté aj v anglickom jazyku.

Pravidla FEBUS 2.0

Základné pojmy

 • Stret (Bout) – priateľský súboj dvoch šermiarov, zahájený a ukončený hlavným rozhodcom. Stret môže skončiť pridelením bodu jednému šermiarovi, obom alebo aj bez prideleného bodu.
 • Výmena (Exchange) – je základnou jednotkou stretu. Výmena začína prvou útočnou akciou a končí buď zásahom, alebo zväčšením vzdialenosti šermiarov do takej miery, že nie je možné okamžite pokračovať v obnovení útoku.
 • Zápas (Match) – je súbor viacerých stretov jednej dvojice, kde sa zaznamenáva skóre jednotlivých stretov. Zápas vyhráva iba jeden šermiar.
 • Turnaj (Tournament) – je súbor mnohých zápasov s cieľom určiť víťaza spomedzi zúčastnených.
 • Streh (Guard) - Streh je poloha tela a zbrane v ktorej je šermiar pripravený brániť sa alebo útočiť
 • Tempo – základná časová jednotka nutná na vykonanie jednoduchej šermiarskej akcie.
 • Menzúra (Measure) – Vzájomná vzdialenosť šermiarov, v ktorej jeden alebo obaja na seba navzájom môžu v útoku dosiahnuť.
 • Väzba (Bind) – Pokrytie súperovej čepele vlastnou čepeľou

Šermiarske akcie

Táto sekcia slúži na terminologické zjednotenie, okrem iného aj za účelom porozumenia medzi príslušníkmi rôznych šermiarskych škôl bez použitia názvoslovia konkrétneho šermiarskeho štýlu.

Ofenzíva

 • Útok (Attack) – úvodná ofenzívna akcia, ktorou začína každá výmena.

 • Jednoduchý útok (Simple attack) – je útok, ktorý sleduje jeden na začiatku vybraný cieľ a začína pohybom zbrane a tela vpred pričom sa zároveň vystierajú ruky vpred z prípravnej pozície. Príprava ani náprah nie sú považované za súčasť útoku.

 • Zložený útok (Compound attack) – je útok, ktorý pozostáva z jednej alebo viacero fínt, ktoré slúžia na vylákanie súpera do defenzívnej akcie a následne je zložený útok zakončený úderom na vytvorené otvorenie.

 • Priamy útok (Direct attack) – je jednoduchý útok bez fínt vedený na cieľ priamo z prípravnej pozície v smere náprahu

 • Nepriamy útok (Indirect attack) – je jednoduchý útok bez fínt, ktorého trajektória končí mimo línie prípravy.

 • Odveta (Riposte) – je ofenzívna akcia šermiara, ktorý vykryl súperov útok. Môže byť vykonaná v tempe Indes t.j. 1 tempo, alebo 2 tempách

 • Contra-riposte – je ofenzívna akcia šermiara, ktorý vykryl súperovu ripostu

 • Protiútok (Counter-attack) – je ofenzívna, alebo ofenzívno-defenzívna akcia urobená počas ofenzívnej akcie súpera

 • Finta (Feint) – predstieraný útok s cieľom vyprovokovať určité konanie súpera, zvyčajne formou zloženého útoku

 • Remisa (Zdvojenie) – nová akcia proti súperovi, ktorý vykryl útok, ale nepokračuje okamžite s ripostou.

 • Náprah (Preparation) - prípavná akcie pred útokom, čepeľ zbrane ešte neohrozuje súpera a nepokladá sa za útok

 • Priorita/Právo útoku/Vor (Priority/Right of way) - pomyselná výhoda útočníka, ktorý začal útočiť ako prvý a súper musí reagovať na jeho útok. Aplikuje sa len v prípade obojstranného zásahu

 • Útok do prípravy (Attack on preparation) - útok do pripravovaného útoku, ktorému ešte nevznikla priorita

Defenzíva

 • Kryt (Parry) – defenzívna akcia zbraňou (alebo rukou pri bode rapírom), ktorá bráni súperovmu meču zasiahnuť jeho cieľ
 • Úhyb (Evasion) – je akcia tela, kde sa potenciálny cieľ vyhne zásahu zväčšením vzdialenosti, alebo inou zmenou priestorovej polohy

Ostatné

 • Skupina (Pool), skupinová fáza - je zoznam ľudí v prvej skupinovej fáze, kde každý šermuje s každým. (Pool phase)
 • Vyraďovacia fáza (Eliminations) - fáza suťaže, keď prehrou je šermiar vyradený a ďalej nepokračuje.